Melhus lensmannskontor har fått klager fra beboere på villmannskjøring på Søberg. All trafikk som vanligvis går på E6, har de siste kveldene og nettene gått langs gamle E6 på Søberg fordi det har foregått asfaltering på E6.

Ikke alle har respektert at det er 40-sone i deler av Søberg, og politiet opplyser at det har gått fort unna for noen bilister.  Villmannkjøringa har foregått gjennom hele Søberg, opplyser lensmannskontoret. Politiet har ikke lyktes i å få tak i råkjørerne.