Sør-Trøndelag Kristelig folkeparti krever at staten stiller mer opp for å få gjennomført E6 Trondheimsveien (Melhus-Opplands grense) så fort som mulig.

- Manglende vedlikehold og utbedring gjør at strekninga E6 Jaktøyen-Oppland og riksveg 3 i Sør-Trøndelag har en beregnet ulykkeskostnad som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet for landets riks- og fylkesveier, heter det i en uttalelse fra partiet.

Partiet mener at staten må sørge for at den nye veien er ferdig innen 15 år. Videre krever de at staten går inn med så mye midler at bompengenivået ikke blir for høyt.

Ett annet krav fra partiet er at staten tar det økonomiske ansvaret for et veilinjevalg som gir mindre tap av dyrkamark. Kvålsbyggen Hallgeir Solberg er leder for Sør-Trøndelag KrF.