Formannskapet i Midtre Gauldal kommune gav en enstemmig uttalelse i at kommunen bør installere alkolås i sine tjenestebiler, og oppfordre skolebussene til det samme. Ifølge varaordfører Bjørn Enge bør tiltaket komme seinest ved innkjøp av nye tjenestebiler.

Vegvesenet skriver følgende i sitt brev: "Alkolås er et trafikksikkerhetstiltak som vi ønsker at norske kommuner tar i bruk for å kvalitetssikre sine transporter. Det skjer få ulykker med ruspåvirkede yrkessjåfører, men vi vet at disse sjåførene finnes og at konsekvensene kan bli svært store hvis de setter seg bak rattet. Vi oppfordrer derfor kommuner og fylkeskommuner til frivillig å kreve alkolås ved kjøp av transporter, og ved å installere dette i egen kjøretøypark."

I Sverige har 2/3-deler av alle kommuner stilt krav om alkolås ved skoletransport. Ved årsskiftet hadde Sverige alkolåser innen yrkestransporten. Til sammenligning er det bare 4.000 kjøretøy med alkolås i Norge. Alkolås fungerer som en blåsetest som sjåføren avgir, og som må vise edru tilstand før bilen kan startes.

Varaordfører Bjørn Enge (H) tror signaleffekten ved en alkolås er viktig.

- Dette kunne ha vært et effektivt signal angående trafikksikkerhet, som kommunen bør være positiv til, sa Bjørn Enge.

Odd Vårvik (Sp) støtte også forslaget.

- Vi bør har tillit til våre transportører og kommunens sjåfører, men dette kan være et viktig tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet, sa Odd Vårvik.