I slutten av mai så ei dame en bjørn på 100 meters hold midt i bygda i Skaun, ifølge avisa-st.no. Men denne observasjonen ved Kuvåsåsen cirka 500 meter sør for Skaun stadion, er ikke noe Statens naturoppsyn har fått melding om. Dermed er meldingen ikke blitt sjekket, får Trønderbladet opplyst hos naturoppsynet.

- Men jeg sier ikke at det ikke var bjørn som ble sett i Skaun. Vi har bare ikke fått sjekket det ut, sier Frode Aalbu, naturoppsyn med rovviltansvar i Sør-Trøndelag.

Naturoppsynet har mottatt et par meldinger, fra folk som mener de har sett bjørn, spor eller ekskrementer. Men ingen av disse er blitt bekreftet som sikre. Den siste meldinga kom fra Melhus 10. mai, om ekskrementer fra bjørn.

- Men det var etter elg, sier Aalbu. Det er også vanlig å forveksle spor av hjort eller jerv med bjørnespor når sporene er smeltet ut slik at de er større, forteller han.

Det er ikke et eneste sikkert tegn på at det har vært bjørn i Sør-Trøndelag i 2013.

- Dette er det roligste året siden jeg begynte i jobben i 2009, sier en kollega av Aalbu, naturoppsyn Tord Bretten på Oppdal.

Skjev kjønnsfordeling i bjørnestammen