På den nest siste åpningsdagen var Inger Jønland fra Hovin og Solbjørg Leinebø Haugen vertskap, og de kunne fortelle at det i juli måned, som er åpningstiden som veikirke, har vært godt over 100 flere besøkende enn i fjor.

–Givende

I 2015 var det 268 besøkende, mens det nå på den nest siste åpningsdagen var registrert 391. Leinebø Haugen har vært med som vert i flere år tidligere og trives med det.

–Det blir som regel flere dager i den måneden det er åpen veikirke, noe jeg synes er givende, hun.

Først i fylket

Inger Jønland har ikke vært med så lenge, men synes det er greit å være vertskap. Hun forteller at det er både norske og utenlandske turister som stopper opp ved kirken og kommer inn og ser seg rundt.

Horg kirke var den første kirken som begynte med Åpen veikirke i Sør-Trøndelag, og det er også håp om at den igjen neste år også vil være åpen i juli for veifarende turister hvor det også er en del av lokalbefolkningen som også tar en tur.