– Sør-Trøndelag opplever denne sommeren et godt arbeidsmarked med stor økning i antall stillinger og synkende ledighet. Julitallene for ledighet er de laveste siden 2013. Noe av nedgangen i ledighet kan forklares med en økning i antallet personer i arbeidsrettede tiltak, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Les også: 310 arbeidsledige

Stor økning i antall nye stillinger

Så langt i år er det lyst ut over 10 000 jobber i fylket og antallet nye stillinger har steget med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. – Antallet stillinger er fordoblet innen jordbruk, skogbruk og fiske samt bygg og anlegg. I den førstnevnte gruppen har det kommet mange jobber for gartnere og havbruksarbeidere. Innen bygg og anlegg er etterspørselen stor blant tømrere og snekkere, betongarbeidere, elektrikere, maskinførere og rørleggere. I tillegg til disse yrkesgruppene har antall stillinger i industrien økt med mer enn 70 prosent. Ser vi bare på juli, økte stillingsmengden i fylket denne måneden med over 60 prosent, sier Wigum i en pressemelding.

For de fleste yrkesgrupper går ledigheten ned. Den kraftige nedgangen innen bygg og anlegg fortsetter, men også blant meglere og konsulenter og innen undervisning er det færre ledige. I de andre yrkesgruppene er det mindre endringer.

Les også: Færre ledige i Midtre Gauldal

Nedgang i Melhus og Midtre Gauldal

Melhus og Midtre Gauldal kan også vise til gode tall. Midtre Gauldal kan vise til en ledighet på 2,5 prosent, som er en nedgang på 13 prosent fra i fjor. Melhus har en ledighet på 2,6 prosent, som betyr at ledigheten har sunket med 5 prosent.

Høyest ledighet i Rissa

Rissa er kommunen som har høyest ledighet med 5,6 prosent. Sammenlignet med 2015 er ledigheten i denne kommunen stabil. Den største økningen har Agdenes hvor det er 71 prosent flere ledige i år enn i fjor. Lavest ledighet finner vi i Snillfjord med 0,4 prosent fulgt av Roan med 0,8 prosent. Roan har også den største nedgangen i ledighet med 73 prosent. I Trondheim er det nå 2 802 helt ledige, tilsvarende 2,7 prosent, en nedgang på åtte prosent.