Elever på Melhus videregående skole blir stående uten gymkarakter fordi de ikke tør dusje. Avdelingsleder Geir Frode Moen ved idrettsfag mener kroppsfokuseringa er årsaken, og ser at en del elever ønsker å dra hjem for å dusje etter gymmen.

– Alle kan ikke ha gym i siste time og så gå hjem, forklarer Moen.

Vil hjelpe

Nå ønsker han å få hjulpet de elevene som kvier seg for å dusje sammen med medelever. Løsninga kan være å sette inn slørede dusjvegger slik at de som vegrer seg for å dusje mens andre ser på, kan få være mer for seg selv.

Melhus videregående skole skal nå undersøke om det er mulig å få til denne løsninga i Melhushallen, som skolen leier av Melhus kommune.

– Vi ønsker å renovere et par av garderobene, og da vil vi prøve ut et båssystem med skjermede vegger. Skolen vil gå i dialog med kommunen om å få til dette, sier Moen.

– Viktig for helsa

Gymkarakteren kan ha betydning når elevene skal søke seg inn på videre utdanning eller skal ut i jobb. Arbeidsgivere kikker på karakteren og på oppførselskarakteren når de skal vurdere søkere. Moen er også opptatt av gymfagets betydning i løpet av skoledagen, og han ivrer for at elevene skal ha enda mer gym.

– For helsas del er det viktig å delta i gym på skolen, sier Moen.

Flere dropper gymmen

Moen forteller at skolen har forsøkt ulike tiltak for å få flere til å delta i gymmen. Noen deltar uansett ikke, og er lite til stede i andre fag også, forklarer Moen. Ett tiltak har vært å slå sammen tre klasser, og så la elevene velge øvelser.

Likevel unndrar en del elever seg fra gymmen, og Moen mener at båssystemet i garderobene kan få flere til å delta.