Høststormer med kraftige vindkast og hyppige regnskyll gir mange skader på hus og eiendom. Du kan forebygge de verste skadene ved å ta en utvendig sjekk av eiendommen din nå, råder forsikringsselskapet TrygVesta.

– Hver høst får vi inn meldinger om en rekke skader som kunne vært forhindret med noen enkle grep. Vannskader oppstår lett fordi takrenner, avløp og sluk er tette. Skader på tak kan skyldes at værutsatte greiner på trær ikke er saget av før stormen tar dem, sier Espen Jensen, seksjonsleder for tingskade i TrygVesta.

Avløp, tak og takrenner

Han råder boligeiere til å sjekke eiendommen regelmessig, og særlig nå før høststormene setter inn.

I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader. Sjekk også at trær og greiner i nærheten av hus og uthus er solide nok til å kunne stå imot sterke høststormer. Greiner som faller ned er blant de største årsakene til skader på tak. Også tak og takrenner må sjekkes.

Kan bli store fuktskader

– Takrennene er enkle å vedlikeholde. Det viktigste er å fjerne løv og rusk så de ikke tetter avløpet, og å sjekke at de er hele. I tillegg bør du sjekke hele takflaten ihvertfall én gang om året. Du bør passe på at takstein og plater ligger riktig, og at takstein ikke har forflyttet seg eller er skadet. Takstein med sprekker må skiftes ut med nye.

– Et utett tak vil raskt skape store fukt- og råteskader. Derfor er det viktig at du oppdager slike utvendige skader i tide, og at du retter opp slike skader straks de blir oppdaget, understreker Espen Jensen.

Foto: Scapix