NTNU etablerer konferansen ”Posisjon” og et virtuelt kompetansesenter skreddersydd for kvinnelige entreprenører. Målet er å øke entreprenørvirksomhet blant kvinner.

Posisjon arrangeres i Trondheim 12.oktober og blir den første konferansen i Norge i sitt slag. Konferansen retter seg mot kvinnelige gründere som har kommet over startfasen, og som ønsker at deres bedrifter skal vokse videre og ta en sterk posisjon i markedet.

Prorektor ved NTNU, professor Johan E. Hustad, sier: - For å nå målet i statsbudsjettet om 40 prosent kvinnelige gründere i Norge innen 2013 – så må det satses, og NTNU ønsker å bidra. I vår egen ”inkubator” Innovasjonsenter Gløshaugen for nystartere, og vårt selskap NTNU Technology Transfer (TTO) som hjelper til med kommersialiseringer, ser vi at det dessverre er få kvinnelige gründere. Den trenden ønsker vi å snu. Vi trenger fokus på dette området fra FoU-miljøene.

100.000 til de modigste kvinnene

På Posisjon vil det bli delt ut to Djervhetspriser á 100.000 kroner til kvinner som har utmerket seg som nystartere. Konferansen støttes av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Sparebank 1 SMN og Innovasjon Norge.