- I ferd med å bli mangel på sykepleiere i Midtre Gauldal