Ofte er det ordføreren og rådmannen som sammen kommer fram til hvilke saker som bør avgjøres av kommunestyret. Det er sjelden mangel på saker i kommunestyret, og selv om det blir færre komiteer, er det minst like mange saker som før. Dette har ført til at formannskapet har fått det mye travlere enn før. Planlegger Bjørn Tryggeset påpeker at saksmengden heller øker.

Rådmannen foreslår altså at rutinepregede saker kan avgjøres av administrasjonen.

Gir nødig slipp

Fortsatt er det en del saker som må avgjøres av kommunestyret. Eksempler på det er budsjett, valg av ordfører og varaordfører, vedtak om årsregnskap og økonomiplan og ansette rådmann. Heretter skal også assisterende rådmenn engasjeres av kommunestyret.

Riving

Av mer spesielle ting rådmannen får avgjøre, er meldeplikt om hogst av juletrær, gi pålegg etter forurensningsloven for avfall ved utsalgssteder og felling av hjortevilt og bever som gjør skade.

Sikringskjøring

FÅR AVGJØRE: Rådmann Roy Jevard får makt til å ta flere avgjørelser, blant annet får han bestemme mer over eiendommer i Melhus.