Melhus kommune fikk tilslaget på Lundemo Bruk selv om kommunen ikke var høyeste anbyder. Målet var å bevare den flotte utmarkseiendommen på lokale hender framfor å la investorer komme til. Terje Roll Danielsen bød mest, men fikk altså ikke kjøpe da fylkeskommunen ville selge.

Rundt 100 hytteeiere har fått tilbud om å erverve tomt, og Løvseth opplyser at styret ikke har kommet så langt at de har ferdigdiskutert prisen bygslerne skal betale. Men det blir i alle fall under 100.000 kroner, tror Løvseth som legger til at selskapet vil ha dekket sine utgifter. Det er ikke satt en endelig tidsfrist for når kjøpet må skje.

- Vi ser dette som en gest til dem som har hytter slik at de kan få kjøpe sin egen eiendom, sier Løvseth.

Flere hyttetomter

- Dette er et kjempeflott område, og det ligger bare en liten time fra Trondheim kommune, sier Løvseth som ikke har planer om å kjøpe tomt fordi hun har to hytter fra før.