Det er fra årsskiftet at det nye systemet skal tre i funksjon. Men når lokalkontoret kan komme i gang på Støren, er foreløpig litt uvisst og er avhengig av når det kan skaffes nødvendige lokaliteter. Cirka 26 stillinger skal knyttes til lokalkontoret, hvorav 17,6 stillinger skal overføres til Støren fra Gauldalsregionens næringsmiddelkontroll på Kvål. De resterende stillingene kommer fra dyrehelsetilsynet, som med den nye organiseringen vil inngå som en del av det nye statlige mattilsynet.

Bor på Støren

Midtre Gauldals ordfører Kolbjørn Tangvik orienterte onsdag formannskapet, og har hatt samtaler med departementet. Rombehovet for lokalkontoret er ennå ikke klarlagt,

Målet for kommunen er å få plassert mattilsynet i det planlagte byggeprosjektet til BB Entreprenør, Støren Trelast og Støren Servicesenter på Prestteigen, sier ordføreren.

Tok til orde

Ordføreren betrakter det ikke som særlig realistisk og aktuelt med provisoriske lokaliteter på Støren. Det ligger i kortene at mattilsynet skal ha tilhold i bygningen til næringsmiddelkontrollen på Kvål i en overgangsfase og fram til det kan tilbys permanente og skreddersydde lokaliteter på Støren. I første omgang er det snakk om til midten av 2004.

Eivind Nygaard (Sp) var ikke begeistret for lokalisering av mattilsynet til Prestteigen og private utbyggere der. Han kastet fram ideen om at mattilsynet kunne settes ned i det påtenkte kulturhuset i tilknytning til Støren ¿ uten at det ga positiv respons verken hos rådmannen eller de øvrige politikerne i formannskapet.