Melhus kommune melder at mange abonnenter er uten vann etter at en vannledning på Lundamo er blitt avgravd. De som har vann, kan oppleve dårlig trykk.

Kommunen opplyser på sin nettside at kommunen arbeider for å få rettet opp feilen, men at det foreløpig er usikkert når folk får vannet tilbake.

- Feilen er kjent, og rørlegger er kontaktet. Det vil ikke være lenge før folk får igjen vannet om de ikke allerede har fått det, sier teknisk vakt i Melhus kommune.