Utbyggerne av Buvik marina søker på ny Skaun kommune om godkjenning av reguleringsplanen. Men rådmannen er ennå ikke fornøyd.

I høst pekte rådmannen på 19 punkter i reguleringsplanen som måtte forbedres. Nå skal plan- og miljøutvalget i kommunen behandle et nytt forslag til reguleringsplan for Buvik marina. Det skjer førstkommende tirsdag, men konklusjonen til rådmannen er likevel at fire vilkår til reguleringsplanen ennå ikke er oppfylt.

– Når disse er innarbeidet i forslaget vurderes saken å være klar til ny behandling og offentlig ettersyn, mener rådmannen.

De fire vilkårene som rådmannen krever oppfylt gjelder en bredere atkomstveg til båtutslipp, vannbåren varme, at næringsaktivitet skal være forenlig med boligformål og at byggegrenser må endres.

Det er Voll arkitekter som har utarbeidet reguleringsplanen på oppdrag fra utbygger og grunneier Puls eiendom. Buvik marina skal både inneholde næringsbygg, rundt 170 boliger og båthavn for beboerne. Arkitektene har tidligere uttalt at prosjektet skal bli den nye Nedre Elvehavn i Buvika.

næringsbygg, rundt 170 boliger og båthavn for beboerne.