Stakk av etter snøscooterkontroll - Statens naturoppsyn og politiet følger opp