Denne helga byr også på mange aktiviteter enten en ønsker å være ute eller inne.

Lørdag kan en være med på loppemarked i regi av Ungdomslaget Framsteg. Loppemarkedet er i Vonheim på Hølonda, og arrangøren opplyser at det er mange fine lopper til svært fine priser. Sulten trenger en heller ikke å bli ettersom det er kaffe- og vaffelsalg.

Søndag er det stort biltreff på Kvål når Amcargata inviterer til River Meet ved Gaula. Biltreffet har vært en årlig tradisjon med svært godt besøk, og i koronatiden har det vært stopp. Nå er River Meet i gang igjen, og arrangøren har lagt vekt på at det skal være et familievennlig arrangement.

Både Støren kino og Melhus kino har forestillinger, og en kan for eksempel se «Olsenbanden» og «Utvandrerne». Det er gudstjenester i henholdsvis Soknedal kirke, Singsås kirke, Horg kirke og Buvik kirke. Melhus bedehus har storsamling på søndag.