Høyre: Hun har samarbeidet godt med begge ordførerne

foto