foto
Trønderbladet holder til i Thoragården i Melhus sentrum. Foto: Lars Østraat

Trønderbladets redaksjonelle årsrapport 2022

Flere abonnenter, flere lesere og flere journalister, i et år preget av kriser og ulykker.