Per fra Ler: - Det er blitt slik at det som var vanlig før, er blitt unikt

foto