Vil rive, stenge og oppruste bo- og dagsenteret

foto