Seks sjåfører ble stanset, og fire av dem fikk en svært nedslående beskjed