Eldreomsorgen: - Vi skal ikke legge ned noe

Hølonda helse- og omsorgssenter har 16 sykehjemsplasser samt omsorgsboliger. Foto: Trønderbladet