Betongdekket på Hofstadkrysset ble støpt i 16-timersøkt

foto