Onsdag er det ifølge Folkehelseinstituttet, registrert 80 nye positive PCR-tester i Melhus og Melhus står på totalt 2143 smittetilfeller i koronatiden. Tallet er imidlertid langt høyere når en tar med innmeldte positive hurtigtester, og Melhus kommune opplyser på sin nettside at kommunen har registrert totalt 3483 smittetilfeller i koronatiden.

Ifølge Melhus kommune var det tirsdag totalt 122 smittetilfeller. Færre tester seg nå med PCR-test ved den kommunale teststasjonen, og tirsdag var det 63 som tok slik koronatest.

Selvtester deles ut hos Idrettsveien bofellesskap i Lenavegen i Melhus sentrum.

Midtre Gauldal har fått registrert 27 nye positive PCR-tester, og har fått registrert totalt 630 smittetilfeller for covid-19 i koronatiden. I tillegg kommer positive hurtigtester. Selvtester i Midtre Gauldal deles ut av helse- og velferdskontoret.

Om den nye virusvarianten

– Et inntrykk som ser ut til å ha fått feste seg er at «omikron er mindre farlig enn tidligere varianter av viruset». Dette er nok i beste fall bare delvis riktig. Hovedårsaken til at vi ser betraktelig færre innleggelser enn vi ville gjort tidligere i pandemien er at vaksinedekningen er så god som den er i befolkningen. Selve virusmutanten er nok neppe «snillere», og hvis man er u- eller bare delvaksinert, er fortsatt risikoen betydelig for alvorlig sykdom og død hvis/når man blir smittet, skriver kommuneoverlege Bjørn Lyngen på Midtre Gauldal kommunes nettside.

Kommuneoverlegen skriver at konsekvensen av at det ikke lenger skal være så omfattende testing og at det ikke skal være smittesporing, er at smittetallene fortsetter å stige.

– Det kommer til å føre til at smitten finner veien til de eldste og skrøpeligste. Også hos disse, så fremt de har tatt imot de tilbudte vaksinedosene, forventer vi imidlertid i all hovedsak milde symptomer. Jeg vil likevel være tydelig på at dødsfall vil forekomme etter covid-19-smitte, i særlig grad på sykehjemmene. Sykehjemspasienter har som utgangspunkt kortere forventet levetid enn befolkningen for øvrig, og det at noen av disse blir smittet av Covid-19 og deretter dør er dessverre uunngåelig. Det er livets realiteter og ikke automatisk et resultat av svikt i rutiner eller smittevern, skriver kommuneoverlege Lyngen på kommunens nettside.

Når det gjelder vaksinering, opplyser kommuneoverlegen at omtrent 700 av innbyggerne i Midtre Gauldal kan ta tredje vaksinedose (oppfriskingsdosen). Siste vaksinedag i kommunal regi er 8. mars.