UP var tilbake på kjent sted - skrev flere fartsbøter