Næringsliv og oppvekstmiljø kan bli sterkt preget av valget som tas

foto