Næringseiendom gikk for 20 millioner og gårdsbruk for nesten 14 millioner