Ungdommer observert da de kastet rundt på anleggsgjerder