Melhus kommune har offentliggjort 17. mai-programmet for alle små og store tettsteder. Programmet ser ut som følger:

Nedre Melhus

Kl. 08.00: Melhus Speidergruppe heiser flagget ved Rådhuset Melhus Janitsjarkorps spiller i sentrum

Kl. 08.30: Kransnedleggelse ved Bautaen i Kroaparken. Melhus Janitsjarkorps spiller.

Kl. 09.15: Melhus Janitsjarkorps spiller på Øysand Grendehus

Kl. 09.45: Melhus Skolekorps spiller utenfor Buen

Kl. 10.00: Festgudstjeneste på Melhus Bedehus

Oppmøte på skolene for oppstilling til tog

Kl. 11.00: Høyeggen skole

Kl. 11.00: Gimse skole

Kl. 11.00: Brekkåsen skole møter ved Melhus VGS

Avmarsj

Kl. 11.15: Høyeggen skole med Melhus Janitsjar

Kl. 11.15: Brekkåsen skole med Melhus Skolekorps. Gimse skole følger på etter Brekkåsen skole ned Gammelbakkan.

Kl. 11.35:  Sentrumsarrangement ved Rådhuset

•    Barneappell fra Høyeggen skole, 6.trinn  •    Hovedtaler: Ordfører Einar Gimse Syrstad  •    Russeappell ved russepresident Olivia Iversen Aune

Kl. 12.05: 17. mai-tog i sentrum

•    Togtrasè: Rådhuset – Lenavegen – Energiparken - Miljøgata. Høyeggen skole fortsetter foran Rådhuset – Lenavegen og opp til skolen. Gimse skole og Brekkåsen skole fortsetter over Gimse bru.

•    Rekkefølge i toget: Ordfører, Formannskap, Flaggborg ved Melhus Speidergruppe, Melhus Skolekorps, Høyeggen skole, Melhus Janitsjar, Gimse skole, Brekkåsen skole, barnehager, lag og organisasjoner, øvrige.

Kl. 15.30: Konsert med Melhus Janitsjar og Melhus Songlag i kultursalen ved Rådhuset Solister: Gunn Tove Mathisen Hasselø, Janne Høyem. Konferansier: Eirik G. Sund. Gratis inngang

Kl. 18.00: 17.mai fest på Melhus Bedehus. Tale for dagen ved Anne Josefine Byfuglien.

 Høyeggen skole

Kl. 13.00:  Arrangement på Høyeggen skole

•    Skolekoret synger •    Gratis saft og pølser til barna •    Åpen kafè •    Leker for små og store

Kl. 15.00: Fotballkamp, arrangementet avsluttes etter kampen

 Gimse skole

Kl. 12.30: Arrangement på Gimse skole

•    Skolekoret synger etter endt 17.mai-tog •    Gratis brus og pølser til barna  •    Åpen kafè  •    Leker for små og store

Kl. 14.00: Fotball/basketkamp mellom foreldre og 6.trinn, arrangement avsluttes etter fotballkampen.

 Brekkåsen skole

Kl.13.00: Arrangement på Brekkåsen skole

•    Gratis saft, pølse og is til barna •    Åpen kafè •    Skolekoret synger kl. 14.00 •    Leker for små og store •    Arrangement avsluttes ca. kl. 15.30

Rosmælen skole og barnehage

Kl. 13.20: Barne- og folketoget går fra Kvål sentrum til Rosmælen skole.

Kl. 13.45: Alle stemmer i «ja, vi elsker»

 • Tale fra 6.klassingene

 • Taler for dagen – Fritz Arne Haugen

 • Stylter, potetløp, kast på boks og sykkelbane for de minste.

 • Lodd salg og gjett av antall på glasset, premiering.

 • Det blir grilling av pølser, salg av kaffe, kaker, is, snacks og brus.

Flå

Kl. 08.00: Musikk rundt i bygda ved Flå Musikkorps. Flaggheising ved Flå skole og barnehage. Musikanter spiller Ja, i elsker.

Kl. 11.15: Oppmøte Flå skole og barnehage

Kl. 11.30: Barnetog til Flå kirke med Flå Musikkorps

Kl. 12.00 Gudstjeneste i Flå kirke

Kl. 12.50: Folketog fra Flå kirke med Flå Musikkorps og Horg og Flå skolekorps. Toget stopper ved eldresenteret og korps spiller et nummer.

Kl. 13.15: Velkommen

 • Sang ved skolekoret

 • Appel ved 7. trinn

 • Flå Musikkorps og Horg og Flå skolekorps siller til «Ja, vi elsker»

Kl. 13.30: Feiring ved Flå skole og barnehage

 • Bevertning inne på skolen

 • Bredt utvalg av aktiviteter og leker

Kl. 14.30: Festtale ved Einar Gimse-Syrstad. Lundarljom synger etter talen.

Kl. 15.50: Fotballkamp mellom elever og foreldre i 6 klasse på kunstgressbanen.

Lundamo

Kl. 08.00: Flaggheis Lundamo Skole. Flaggapell

Kl. 08.10: Kransnedleggelse Kjelstad. Bønnsignal

Kl. 08.20: Kransnedleggelse Rolv på Lynge. Bønnsignal

Kl. 10.15: Kransnedleggelse og Horg musikkorps, Horg kirke

Kl. 10.30: Festgudstjeneste Horg Kirke ved Jan Tore Vespestad

Kl. 11.15: Tog og appell rundt Horg Sykehjem og ned til Lundahallen via gangfelt langs E6

Kl. 13.00: Lundahallen. Servering, allsang og loddsalg.

Kl. 13.45: Underholdning i Lundahallen

Kl. 14.30: Uteaktiviteter starter

Hovin

Kl. 08.00: Flaggheising ved Hovin skole

Kl. 08.15: Kransnedleggelse ved Bautaen på Foss

Kl. 10.00: Buss fra skolen til Horg kirke

Kl. 10.30: Gudstjeneste i Horg kirke, tog til Horg sykehjem

Kl. 11.30: Tale for dagen ved Horg sykehjem, buss tilbake til Hovin

Kl. 12.00: Salg av middag, kaffe, kaker, pølse og is ved samfunnshuset på Hovin

Kl. 12:30: Leker og aktiviteter ved Hovin skole

Kl. 14.00: Underholdning i samfunnshuset

 • Hovinkoret

 • Tale for dagen

 • Diverse underholdning fra scenen

Kl. 15.00: Loddtrekning

Kl. 15.30: Folketog til Gaudalen

Horg- og Flå skolekorps spiller utenfor skolen før toget går. Voksenkorpset spiller i folketoget.

Det blir åpent klasserom etter behov i forhold til været.

Gåsbakken

Kl. 08.00: Flaggheising

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda Kirke

Kl. 12.00: Oppstart aktiviteter og kiosksalg på Gåsbakken skole

Kl. 12.15: Orienterer om dagens program

Kl. 12.30: Folketog

Kl. 14.00: Samling i gymsalen:

 • Skolekoret synger

 • Allsang

 • Tale for dagen ved Beate Bjerkenås

 • Premieutdeling for aktiviteter

Kl.15.30: Fotballkamp, 6. og 7. trinn mot FAU

 Kiosksalg og mat servering.

Korsvegen

Kl. 08.00: Flaggheising på Eid skole, korpset spiller

Kl. 08.15: Korpset spiller rundt i bygda

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Hølonda kirke

Kl. 12.00: Kiosksalget åpner på Eid skole. Leker, underholdning, allsang

Kl. 14.30: Toget går mot Hjemmet. Tale ved Rune Langås

Kl. 15.00: Program ved Hjemmet

Kl. 15.30: Toget går tilbake mot skolen. Kiosksalget er åpent til kl. 17.00