Mange må spørres før det kan bli endring for bompenger

foto