Det er greit at Torgeir Malum og hans støttespillere forteller hva de mener er bra for samfunnet

foto