Ekstremværet Tor er på vei mot blant annet Trøndelag, og kan ramme utsatte steder.

Om det blir sterk vind kan trær og annet falle ned på strømledninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elsikkerhet region Midt-Norge, minner om at folk må tenke på egen sikkerhet.

Her er noen råd fra DSB:

·  Publikum må holde god avstand til/ikke berøre ledninger som har falt ned.

·  Publikum  må holde god avstand til/ikke berøre trær eller andre gjenstander som ligger over ledninger.

·  Berøring av ledninger og trær/gjenstander som ligger over ledninger kan medføre livsfare.

·  Nett- og kraftselskaper må varsles dersom man kommer over tilfeller beskrevet ovenfor