• Øverås takst

Enkeltpersonforetak. Skal drive med takseringsvirksomhet. Innehaver er Einar Richard Øverås.

 • Yellospace AS

Skal drive med programmeringstjenester. Styreleder er Thomas André E. Blichfeldt.

 • Valdumvegen SA

Eiendomsforvaltning. Veilaget skal stå for den daglige veidriften fra fylkesveien og opp til Lauvåsdalen. Veilaget skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter. Styreleder er Hege Johanne Bordal

Les også: Ti nye bedrifter i Midtre Gauldal

 • Sørstu Gård Bakk

Enkeltpersonforetak. Ingen bransje oppgitt. Innehaver er Marte Bull Bakk.

 • Melhus Kommune Bofellesskapet Lensmannsgården

Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

 • Malermester Arild Løvseth

Enkeltpersonforetak.

 • Hofstad 2 AS, Hofstad 3 AS, Hofstad 4 AS,

Investering i, oppføring og drift av fast eiendom samt beslektet næringsvirksomhet. Styreleder er Lars Borten.

 • Øyvind Ansgar Hammeren

Enkeltpersonforetak. Ingen bransje oppgitt.

 • Kristian Ekren AS

Å eie og forvalte aksjer og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette. Administrerende direktør og styreleder er Kristian Ekren.

 • Heimdal Eiendomsmegling Invest AS

Skal eie aksjer i Heimdal Eiendomsmegling AS. Administrerende direktør er Ragnar Torland, styreleder er Jarle Gustad, begge i Melhusbanken.

 • Foreningen Qofe

Frivillig lag og innretning. Styreleder er Ann-Sølvi Valås Myhr.

 • Benna Invest AS

Drive med kjøp, utvikling, utleie, salg av fast eiendom. Styreleder er Jan Petter Evjen, styremedlem er Vegard Keiserås.

 • Åmot Service AS

Tømrer, snekker og service arbeid. Administrerende direktør og styreleder er Terje Åmot.

 • Wiem Holding AS

Investeringer i aksjer, andeler og andre finans- og realobjekter, finansiell virksomhet, deltagelse i andre virksomheter samt alt hva som står i forbindelse med ovennevnte. Administrerende direktør og styreleder er Reidar Olsen Lian.

 • Stall Carpe Diem Stig Are Rogstad

Sportsaktivitet. Administrerende direktør er Jonna Rogstad, innehaver er Stig Are Rogstad.

 • Midttømme Entreprenør AS

Drive entreprenørvirksomhet, og oppføring av fast eiendom for videresalg. Administrerende direktør er Roger Skjærvold, styreleder er Lars Johnsen.

 • Midttømme Eiendom AS

Drive forvaltning og drift av fast eiendom, samt investeringer i andre selskaper, gjennom aksjer og andeler. Administrerende direktør er Roger Skjærvold, styreleder er Lars Johnsen.

 • Midttømme Butikk AS

Å drive trelast- og byggevareforretning, samt investeringer i andre selskaper, gjennom aksjer og andeler. Administrerende direktør er Roger Skjærvold, styreleder er Lars Johnsen.

 • Tone Wenes

Enkeltpersonforetak. Personlig tjenesteyting.

 • Cherry Ungdomsbedrift

Ved Tiller videregående skole. Kontaktperson er Aud Toril Osmoen Sørgård.

 • Brandsæter Illustrasjon og Design

Enkeltpersonforetak. Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst. Innehaver er Kristin Brandsæter.

 • Anders Johansen

Enkeltpersonforetak, driver innen avvirkning. Innehaver er Anders Johansen.

 • A4 Anlegg AS

Konsulentbistand og grunnarbeid for entreprenører og andre Administrerende direktør og styreleder er Jan Erik Isdahl.