Dal skole på Ler er fra 1860, og regnes som intakt selv om dagens eier har pusset opp deler av den.

Lokale ildsjeler har ønsket at kommunen skulle kjøpe den gamle bygdaskolen nå som den er ute for salg, og at skolen kunne ha vært flyttet til uteområdet for Flå skole for å ha gammelskolen som en del av skolemiljøet. Flyttinga burde ha skjedd nå som Flå skole skal bygges om, mener de lokale ildsjelene.

Skolen har lenge vært ute på markedet, og er presentert som et bolighus som trenger rehabilitering.

Under det siste formannskapsmøtet før sommerferien, tok fungerende ordfører Sigmund Gråbak (H) opp spørsmålet om kommunen skal kjøpe gamle Dal skole.

- Det var så greit signal om at vi ikke skal kjøpe Dal skole, og jeg forholder meg til det, sier Gråbak.

Eieren av Dal skole har kontaktet Melhus kommune for å komme i dialog med kommunen. Gråbak opplyser at eieren har ringt, men at han ikke hadde tid til å snakke med ham da eieren ringte. Siden har Gråbak ikke hørt noe mer fra eieren.

Fylkeskommunale vernemyndigheter har vært på befaring til Dal skole.