Nå kan man sende innspill til trafikksikkerhetsplanen i Midtre Gauldal

foto