- Lysgården trenger nye lokaler, og det haster

foto