- Ingen lekeapparater igjen på Singsås skole

foto