Tidlig i kveld gikk skillet mellom regn og snø ved Støren. Det er overvatn på mange av vegene, og ved økende nedbør melder yr.no om vanskelige kjøreforhold utover kvelden.

Det nærmeste døgnet meldes det om 20 til 30 millimeter nedbør i Gauldalen. I høgereliggende strøk og fra Støren og sørover vil nedbøren komme som snø.

Det kjørte brøytebil mellom Støren og Soknedal i ettermiddag.