Han mener takstmennene misforsto sitt mandat og presenterte en "gudegave" til kommunekassen, som i dag håver inn skattekroner på et nivå som er fire-fem ganger høyere enn den gamle satsen.

Ivar Moum som er eier og daglig leder av Byggfirma Ivar M. Moum på Kvål, er både frustrert og skuffet over den nye skattetaksten på verker og bruk, som ble innført fra 1. januar i år. Han er ikke redd for å påstå at takstmanns-troikanen med Even Borten som leder, har misforstått sitt mandat.

Det går da også klart fram av troikaens egen kommentar til retningslinjene, der det gis uttrykk for omsetningsverdien, som er den taksten de setter på aktuelle eiendommer, skal vurderes humant og reduseres med opptil 40 prosent. Men at dette er en sak for kommunestyret. Dette har både Even Borten, Arne Graabak og Paul Nordhaug skrevet under på. Altså representanter for tre forskjellige partier.

- Dette er feil, sier Moum. Ifølge økonomiseksjonen i Melhus kommune, er det forutsatt at takstnemnda skal være kompetent til å avgjøre dette, det vil si å redusere taksten.

I og med at en slik reduksjon ikke ble foretatt, fikk kommunekassen den fastsatte omsetningsverdien som grunnlag for eiendomsskatt, og en skikkelig skattesmell for verker og bruk i Melhus med minst en firedobling av skatten fra året før, ble realiteten.

Midtre Gauldal har redusert

Både Melhus og Midtre Gauldal kommuner opererer med et skatteøre på seks promille, påpeker Moum. Likevel er forskjellene på utlignet skatt mellom ellers like bedrifter i de to kommunene formidabel. Han viser til egen bedrift som betaler vel 20.000 kroner i skatt, mens en lignende bedrift på Støren betaler i underkant av 1.300 kroner! Norsk Kylling på Støren betaler 5.300 kroner i skatt, og Eidsmo Slakteri på Kvål som i parantes nevnt, har annet å bruke pengene på, må betale 25.000 kroner! Eksemplene er mange, og Moum gjør det klart at det er kanskje grunner til at Melhus har store problemer med å holde på næringslivet, for ikke å snakke om å få nye aktører

Dessuten slår urettferdigheten en i møte, ved at de som setter inn ressurser på å klage, oppnår sterke reduskjoner. Moum viser til en bedrift som via advokat, klaget på eiendomsskatten og fikk den redusert fra 3,8 millioner kroner til 1,92 millioner, eller en annen som også klaget og oppnådde en reduksjon fra 38.000 kroner til 7.000 kroner.

Politikerne må på banen

- De som ikke klager, må betale full pott, sier han og mener at dette er en sak som politikerne bør gripe fatt i, så snart som mulig etter valget. Han ser heller ikke bort fra at flere bedrifter kan komme til å gå sammen og søke juridisk bistand for å få eiendomsskatten ned. Ivar Moum sier at en human måte å vurdere omsetningsverdien på eiendommene ble håndhevet i Melhus for ti år siden, da var han personlig med skattetakstnemnda. Da ble omsetningsverdien redusert med 75 prosent, før skatten ble beregnet.

Han sender nå dette signalet ut til politikerne, og håper de innser at dette er en sak som er såpass viktig at de bør gå inn får å revurdere måten skattetaksten er utregnet på snarest mulig. Ettersom dagens takst er et brudd på gamle prinsipper og det faktum at komunestyret i sin tid signaliserte at det skulle foreligge en forsiktig og moderat takst til grunn når ny takstering skulle finne sted.

Brannfakkel: Ivar Moum sender en brannfakkel inn i førvalgsdebatten i Melhus. Eiendomsskatten på verker og bruk i Melhus er beregnet på feil grunnlag. Noe ansvarlige politikere bør gripe fatt i snarest, og gjerne signalisere sitt syn på, før valget.