Dette kartet viser hvilken type bosetting som forårsaker utslipp av karbodioksid. CO2 kan forårsake klimaendringer. Det er laget av sammenslutninga Trondheimsregionen, og er basert på reiseaktiviteten hos folk i forbindelse med jobbpendling, handling og annet.

Kartet ble presentert under et boligseminar Melhus kommune arrangerte sist tirsdag. Seminaret var for utbyggere og andre som er opptatt av boligbygging.

Ifølge kartet er det lite miljøvennlig å ha folk boende på landet fordi det forårsaker mer bilkjøring enn i byen. Ute på landet er kollektivtilbudet dårligere, og folk må bruke bilen mer for å komme seg på jobb, til handel og til ulike aktiviteter. Den store blå sonen er Trondheim, og jo lengre sør og utover fra E6 en beveger seg, jo rødere blir kartet.

CO2-regnskapet ble lagt fram av Svein Åge Relling fra Trondheim kommune, og falt ikke i god jord hos ordfører Jon P. Husby (Sp) fra Skaun.

- Det er ingen tvil om at det er rimeligst å bygge ned dyrkajord. Vi må få en videre diskusjon rundt dette, sa Husby.