Neste år starter bygging av nye Buen til 245 millioner kroner, og den bygges slik at Melhus kommune er forberedt på eldrebølgen.

- Eldrebølgen er ikke over oss ennå, sa virksomhetsleder Arne Løvset da han presenterte planene for nye Buen.

På grunn av lave fødselstall fra 1929 og mot krigen, vil ikke eldrebølgen slå inn ennå. Befolkningsframskriving viser at det er 500 fra 80 år og oppover i Melhus i 2008, mens det blir dobbelt så mange i 2030.

Melhus, og da spesielt nedre Melhus, har i lang tid hatt lav sykehjemsdekning, og betydelig lavere enn Midtre Gauldal og kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Unntak er Stjørdal og Levanger som har satset tungt på hjemmesykepleie i stedet.

Virksomhetsleder Arne Løvset er opptatt av at en storstilt bygging av sykehjemsplasser i årene framover, vil gi høy sykehjemsdekning på kort sikt fordi eldrebølgen ikke kommer nå. Når bølgen så skyller inn, vil kommunen streve med å ha nok plasser samtidig som at brukere og ansatte har vent seg til høy dekning. For å unngå å måtte ta upopulære avgjørelser i framtida, legges det opp til ei gradvis utbygging.

Dagens Buen har 34 plasser, og får 60 nye i løpet av byggeperioden. Først bygges en ny del som vil henge sammen med dagens Buen. Deretter blir legesenteret flyttet til dagens demensavdeling. Demensavdelinga legges ned, og blir trolig erstattet med nytt legesenter og lokalmedisinsk senter. Dagens legesenter gjøres etter hvert om til nye sykehjemsplasser.

Nye Buen er ikke tegnet ferdig, men et klart mål med den nye sykehjemsdelen er at alle plasser skal være tilrettelagt for demente ettersom 75-80 prosent av dagens pasienter er demente.