Det raser med jevne mellomrom ut stein i den bratte fjellskråningen overfor boligfeltet i Brekka i Buvika, og beboerne i området har lenge ventet på at tiltak skal bli iverksatt.

I 2004 ble det gjort en undersøkelse, og geologene konkluderte med at det var nødvendig med sikkerhetstiltak.

Et sikringsgjedre viste seg ikke å være bra nok. Selve skråningen måtte i tillegg sikres. Det økte kostnaden fra 300.000 til 1,5 millioner kroner.

Imidlertid tok det tid å finne ut hvordan kostnaden skulle dekkes, og b eboere i området har vært utålmodige med det de mener har tatt altfor lang tid å få rettet opp. Nå ser det imidlertid endelig ut til at noe er i emning.

- Vi har kontrahert et firma i Nordland som heter Betongrenovering AS. De skal opp og sikre de usikre partiene. Dette vil skje i oktober. Så har vi nå fått et forslag på gjerde som vi snarest mulig skal få pris på, og vi håper også å få det gjort i høst, men der må vi vente til Betongrenovering er ferdige med sin jobb, skriver Anne Irene Ulfsnes i Skaun kommune i en e-post til Erik Johansen, som nylig etterlyste status i saken.

VENTETIDEN ER OVER? Endelig ser det ut til at det blir iverksatt tiltak mot steinras i Brekka i Buvika. Arkivfoto