Begge sokneprestene, Stein Ellinggard og Dagfinn Bjerkestrand, medvirket i tillegg til biskopen. Buvik songlang deltok også i gudstjenesten.

Etter messa er det visitasmøte og kirkekaffe i Børsa bedehus, hvor biskopen holder et foredrag over hvilke inntrykk han sitter igjen med etter beøsket i Skaun kommune denne uka.

SLUTT: Biskop Knut Andresen var på besøk i Oterhaugen barnehage i Buvika på onsdag. I dag avslutter han bispevisitasen i Skaun prestegjeld. Til høyre: sokneprest Dagfinn Bjerkestrand.