Sykefraværet i Midtre Gauldal er redusert med 14,1 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

Fraværet har ikke vært lavere siden fjerde kvartal 2007. Det opplyser kontorsjef Solveig Hofstad ved NAV Midtre Gauldal. Fokus på sykefraværsarbeidet i kommunens bedrifter, og tilrettelegging på arbeidsplassen er blant årsakene.

- Utviklingen viser at en stor bevissthet rundt sykefravær og muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen nytter. Vi er spente på fortsettelsen, sier Hofstad.