- Det er veldig smart å ha en slik dag, for da blir vi bedre kjent, mener Heidi Hinsverk fra Singsås.

Sammen med Kristin Sundseth Moe (Støren), Ingrid Refseth (Singsås), Stian Anshus (Soknedal), Sondre Bye (Soknedal), Erik Gilberg (Budal) og alle de andre ungdomsskoleelevene i kommunen, fikk hun fredag vite hvem hun skal gå i klasse med til neste år.

- Artig å bli kjent

Mens noen av de seks åttendeklassingene kjente mange av sine nye klassekamerater fra før, var det andre som nesten bare møtte nye ansikt på samlingen på Singsås kulturarena.

- Det artigste vi har gjort i dag har vært å prate og blitt kjent med nye folk, sier Stian Anshus.

At de skal starte på ny skole, med nye klassekamerater er ikke noe som skremmer elevene.

- Jeg var ikke nervøs da de nye klassene ble ropt opp, men jeg håpet å komme i samme klasse som Ingrid. Og det fikk jeg, sier Heidi og ser smilende bort på venninna.

Enige om ny klasseinndeling

Når skolen starter igjen til høsten vil det for aller første gang møte opp fire åttendeklasser, tre niendeklasser og tre tiendeklasser på Støren. Til sammen starter rundt 260 elever på ungdomsskolen i nye Gauldal skole og kultursenter.

- Det var et bevisst valg at vi delte alle i nye klasser på tvers av de gamle skolene. Dette skal være en ny start for alle, og med nye klasseinndelinger får vi ikke de etablerte kulturene. FAU på alle skolene har vært enige om det, sier rektor på Støren ungdomsskole, Tom Arnesen.

SAMLES PÅ STØREN: Til høsten starter Kristin Sundseth Moe (Støren), Heidi Hinsverk (Singsås), Ingrid Refseth (Singsås), Stian Anshus (Soknedal), Erik Gilberg (Budal) og Sondre Bye (Soknedal) på samme skole.