Den største bedriften i Melhus har over 1000 ansatte