Stjal klær, mat og sprit: – Han hadde hatt det vanskelig økonomisk