Kjøpte 120 år gammel eiendom for 3 millioner kroner over takst - nå skal småbruket jevnes med jorden for å bygge nytt