Mister strømmen flere ganger i måneden

– Skal man være dårligere stilt med mindre stabil strøm selv om man bor på Singsåsmoen istedenfor på Støren? spør Schjølberg. Foto: Privat